Water for All Refund Movement (WARM)

19 Dec

Ang Water for All Refund Movement o WARM ay binubuo ng mga consumers na sakop ng sinusuplayan ng tubig ng Maynilad at Manila Water sa Kalakhang Maynila, lalawigan ng Rizal at ilang bahagi ng Cavite.

Pinagbuklod kami ng layuning iwasto ang mga kamalian at katiwalian sa Concession Agreement ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa Maynilad at Manila Water.

Kami ay boluntaryong kumikilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan upang magkaroon ng malinaw, makatotohanan, patas at responsableng pagsusuri sa Concession Agreement ng MWSS sa pribadong sektor sa gitna na rin ng mga nabunyag na iregularidad at anomalya sa mga kasunduang pinasok sa Maynilad at Manila Water.

Naniniwala at naninindigan kami na bilang mga consumer na nagbabayad at kinokolektahan ng iba’t ibang uri ng mga bayarin kapalit ng sinusuplay na tubig sa aming mga tahanan ay mayroon din kaming responsibilidad at karapatan na kuwestyunin ang mga baluktot na sistemang umiiral sa MWSS at sa dalawang concessionaires nito na Maynilad at Manila Water.

Pangunahin na dito ang mga sobrang sinisingil ng Maynilad at Manila Water na nararapat lamang ipaliwanag sa publiko kung saan napupunta. Kung may proyektong pinaglaanan ay nararapat din lang na malaman ng mga consumers kung ito’y natuloy o hindi at kung nakabinbin o hindi natupad upang malaman kung sino ang may pananagutan.

Ang WARM ay kasalukuyang nangangalap ng mga dokumento (resibo) at lagda mula sa mga consumer ng Maynilad at Manila Water na nakikiisa sa adhikain ng pagkilos na ito. Bukod pa ito sa mga dokumentong nailatag na sa Kongreso at maging sa Commission on Audit at Office of the Ombudsman na humihiling na imbestigahan ang mga anomalya sa Concession Agreement ng MWSS.

Ang mga dokumentong ito ay magsisilbing katibayan ng ating ipinaglalaban na usigin ang Maynilad at Manila Water at ang MWSS na naging pabaya sa kanilang tungkulin na pangalagaan ang interes ng mga consumer.

Tanggap naming na mga higanteng concessionaires ang ating makakalaban sa krusadang. Maraming koneksyon at maimpluwensya sa ating lipunan. Subalit naniniwala kami na kung magkakaisa tayong mga consumer ng Maynilad at Manila Water ay magiging malakas ang ating laban kahit sabihin pang mga bigatin ang ating katunggali sa krusadang ito.

Kakampi natin ang katotohanan. Sa tuwid na daan tayo tumatahak. Ang ating pagbubuklod-buklod ang magbibigkis sa atin upang harapin ang gaano man kabigat ang kalaban.

Sama-sama tayong kumilos. Ituwid ang baluktot na sistema. Ilantad ang mga kasinungalingan. Ipaglaban ang katotohanan. Panagutin ang mga may sala. Kumilos tayo. Ngayon na!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: